Privacy & Cookies

Persoonsgegevens die wij verwerken

Contactformulier, e-mail en reviews

Wanneer u op de website van Cafe Joost gebruik maakt van een contactformulier of een bericht stuurt naar het e-mailadres van deze website vragen wij om de volgende gegevens:

  • Uw naam
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer
  • Eventuele overige door u op eigen initiatief ingevulde informatie

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

De bovengenoemde gegevens zijn noodzakelijk om u goed te kunnen helpen bij het beantwoorden en/of afhandelen van uw vraag of verzoek. Wij ontvangen de gegevens enkel en alleen wanneer u deze vrijwillig heeft opgegeven en ingevuld.

Cookies

Wij maken gebruik van Google Analytics met als doel de website te verbeteren. De cookies die hiervoor worden opgeslagen zijn anoniem en worden niet gebruikt voor advertentiefuncties. De gegevens die verzameld worden, worden niet met derden gedeeld. Deze Google Analytics cookies mogen worden geplaatst zonder expliciete toestemming. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarna verwijderen wij de gegevens uit ons systeem.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens uiterst serieus en passen maatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De volgende maatregelen worden minstens genomen:

  •         TLS/SSL: Dit is te herkennen aan het slotje en de “https” in de adresbalk. Uw gegevens worden daardoor via een beveiligde internetverbinding verzonden.
  •         De aan ons verstrekte persoonsgegevens worden beheerd en beveiligd met een wachtwoord en indien mogelijk tweestapsverificatie.
  •         Onze websites zijn beveiligd met een wachtwoord en indien mogelijk tweestapsverificatie. Ook worden alle plug-ins regelmatig geüpdate en maken wij gebruik van extra beveiligingssoftware om aanvallen te voorkomen.

De verzamelde gegevens zijn beveiligd en worden bewaard in de cloud op servers met datacenter(s) binnen de EU.

Niettegenstaande de genomen voorzorgsmaatregelen (zoals het encrypteren van bepaalde gegevens) en controles die hierop gebeuren, is het overdragen van gegevens via het internet/e‐mail of het elektronisch opslagen van deze gegevens nooit 100% veilig. Wij kunnen in dit verband daarom geen sluitende garantie op de veiligheid van jouw gegevens bieden.

Kennisneming of verwijdering van gegevens

Als u wilt weten welke gegevens wij u van u hebben verzameld, of als u deze gegevens wilt wijzigen of verwijderen, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via info@cafejoost.nl.

Tenslotte

We hopen dat u begrijpt dat de gevraagde gegevens enkel dienen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hierbij hebben we de bescherming van uw persoonsgegevens nageleefd volgens de Algemene verordening gegevensbescherming. Onze privacyverklaring kan worden gewijzigd zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Heeft u vragen over deze privacy‐ en cookieverklaring of opmerkingen over de manier waarop er met persoonlijke informatie wordt omgegaan? Neem dan contact op via de aangeboden kanalen.

Top